Hakemus SEKAjäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineeseen ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Sekajätteen osalta jäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan. Taajamassa kompostorin pitää olla lämpöeristetty. Jäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää korkeintaan 8 viikkoon.

Erilliskerättävän biojätteen tyhjennysväliä ei voida pidentää. 

Sähköisen hakemuksen tiedot välitetään automaattisesti hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. 

Mikäli ette tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme teitä täyttämään paperihakemuksen tai lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä, ettei tietoa tahdota välittää hakijan ilmoittamalla jätteenkuljetusyrittäjälle.

Tulostettava lomake (PDF)

 

Kiinteistön omistajan tiedot

Kiinteistön omistajan nimi *

Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa)

Kiinteistön omistajan katuosoite *

Postinumero *

Toimipaikka *

Kiinteistön tiedot

Katuosoite kiinteistöön, jota hakemus koskee *

Postinumero ja -toimipaikka *

Kiinteistötunnus *

Kiinteistö sijaitsee *

Rakennustyyppi *

Kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto, sopimus kuljetusyrityksen kanssa (yrityksen nimi) *


Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajätteen jäteastia tulee tyhjentää 2 viikon välein taajamassa ja 4 viikon välein haja-asutusalueella. Jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan. Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää enintään 8 viikkoon. Päätöksen myöntämisen jälkeen voi kuljetusyrittäjän kanssa sopia haluamansa 2-8 viikon mittaisen tyhjennysvälin.

Jäteastian koko *


Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Biojätettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa suljetussa ja haittaeläintentiiviissä kompostorissa. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa esitetty sijoituspaikkaa tulee sen sijaita vähintään 5 metrin päässä naapurin rajasta ja 20 metrin päässä tajousvesikaivosta ja vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella.

Biojäte *


Allekirjoitus

Aika
24.10.2017

Paikka *

Puhelin *

Sähköpostiosoite

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


 

Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineeseen ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Jäteastian tyhjennysväliä pidentämiseen voidaan antaa lupa silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan. Taajamassa kompostorin pitää olla lämpöeristetty.  Jäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää korkeintaan 8 viikkoon.

Sähköisen hakemuksen tiedot välitetään automaattisesti hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. 

Mikäli ette tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme teitä täyttämään paperihakemuksen tai lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä, ettei tietoa tahdota välittää hakijan ilmoittamalla jätteenkuljetusyrittäjälle.