jätemaksun kohtuullistaminen / poistaminen

Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä käytetä. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö eivät ole jätemaksun kohtuullistamisperusteita. 

Kunnalla on oikeus kustannusten kattamiseksi kantaa järjestämästään jätehuollosta jätemaksua (jätelaki 78 §). Kunta hyväksyy jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan. Mikäli taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuullisen suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen (jätelaki 81§). 

Sähköisen kohtuullistamishakemuksen voit täyttää alla. Sähköisen hakemuksen tiedot välittyvät automaattisesti jätteen kuljettajalle. Mikäli et tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme täyttämään paperihakemuksen ja lähettämään sen postitse jätelautakunnalle.

jätemaksun kohtuullistamiSPERUSTEET

Asuinkelvoton kiinteistö

Kiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa kokonaan tai pitemmäksi määräajaksi, mikäli asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö ei ole enää kuntonsa puolesta asuin- tai vapaa-ajan käyttöön soveltuva. Kiinteistön varustelutaso (esim. sähkön ja juoksevan veden puute) ei yksinään vaikuta siihen, kuinka asuinkelvottomuutta arvioidaan. 

Toimita hakemuksesi liitteeksi todiste kiinteistön asuinkelvottomuudesta, kun haet kohtuullistamista kiinteistön asuinkelvottomuuden perusteella. Todisteeksi käyvät tarkat valokuvat kiinteistöstä (mieluusti rakennuksen ulko- ja sisäpuolelta), tai ulkopuolisen rakennusalan asiantuntijan lausunto (esim. kiinteistönvälittäjä tai rakennustarkastaja).

Kiinteistön haltijasta riippumaton syy

Asuin- tai vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa myös tietyksi määräajaksi silloin, jos kiinteistöä ei käytetä kiinteistön haltijasta riippumattomista syistä. Tällaisia hyväksyttäviä syitä ovat asukkaan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito (esim. palvelukodissa asuminen), se, että kiinteistö on virallisesti myynnissä, kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa) tai kesken oleva perinnönjako. 


Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi / poistamiseksi

 

Kiinteistön omistajan tiedot

Kiinteistön omistajan nimi *

Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa)

Kiinteistön omistajan katuosoite *

Postinumero *

Toimipaikka *

Kiinteistön tiedot

Katuosoite kiinteistöön, jota hakemus koskee *

Postinumero ja -toimipaikka *

Kiinteistötunnus

Rakennustyyppi *

Rakennustunnus


Jätemaksujen kohtuullistaminen

Perustelut ja lisätietoja *


Allekirjoitus

Aika
14.08.2018

Paikka *

Puhelin *

Sähköpostiosoite

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


 

Hakemusten arvioitu käsittelyaika on 1-4 kk riippuen hakemuksesta ja käsiteltävänä olevien hakemusten määrästä.

Sähköisen hakemuksen tiedot välitetään automaattisesti hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. Mikäli ette tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme teitä täyttämään paperihakemuksen ja lähettämään sen sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä, ettei tietoa tahdota välittää jätteenkuljetusyrittäjälle.