Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi

Kunnalla on oikeus kustannusten kattamiseksi kantaa järjestämästään jätehuollosta jätemaksua (jätelaki 78 §). Kunta hyväksyy jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan. Jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuullisen suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen (jätelaki 81§). 

Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä käytetä. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö eivät ole jätemaksun kohtuullistamisperusteita. 

Sähköisen kohtuullistamishakemuksen voit täyttää alla. Sähköisen hakemuksen tiedot välittyvät automaattisesti jätteen kuljettajalle. Mikäli et halua tietojen välittyvän automaattisesti jätteen kuljettajalle, tee paperinen hakemus ja toimita se postitse jätelautakunnalle. Hakemuksesta tulee ilmetä, että tiedon ei haluta välittyvän jätteen kuljettajalle. Paperisen hakemuslomakkeen löydät tästä.

Hakemusten käsittelyaika on 1-4 kk riippuen hakemuksesta ja käsiteltävänä olevien hakemusten määrästä.

Toistaiseksi voimassa oleva jätemaksun kohtuullistaminen

Kiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa toistaiseksi mikäli asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö ei ole enää kuntonsa puolesta asuin- tai vapaa-ajan käyttöön soveltuva. Kiinteistön varustelutaso (esim. sähkön ja juoksevan veden puute) ei yksinään vaikuta siihen, kuinka asuinkelvottomuutta arvioidaan. 

HUOM! Muista toimittaa hakemuksesi liitteeksi todiste kiinteistön asuinkelvottomuudesta, kun haet kohtuullistamista kiinteistön asuinkelvottomuuden perusteella. Todisteeksi käy 

  1. tarkat valokuvat kiinteistöstä (mieluusti rakennuksen ulko- ja sisäpuolelta),    tai 
  2. ulkopuolisen rakennusalan asiantuntijan lausunto (esim. kiinteistönvälittäjä tai rakennustarkastaja).

MÄÄRÄAIKAINEN jätemaksun KOHTUULLISTAMINEN

Kiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa myös tietyksi määräajaksi, jos kiinteistöä ei käytetä kiinteistön haltijasta riippumattomista syistä. Tällaisia hyväksyttäviä syitä ovat 

  • asukkaan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito (esim. palvelukodissa asuminen),
  • kiinteistö on virallisesti myynnissä,
  • kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (vaaditaan todiste: valokuvat/rakennuslupa), tai 
  • kesken oleva perinnönjako. 
 

Kiinteistön omistajan tiedot

Kiinteistön omistajan nimi *

Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa)

Kiinteistön omistajan katuosoite *

Postinumero *

Toimipaikka *

Kiinteistön tiedot

Katuosoite kiinteistöön, jota hakemus koskee *

Postinumero ja -toimipaikka *

Kiinteistötunnus *

Rakennustyyppi *


Jätemaksujen kohtuullistaminen

Perustelut ja lisätietoja *


Allekirjoitus

Aika
24.03.2018

Paikka *

Puhelin *

Sähköpostiosoite

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista