Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi

Kunnalla on oikeus kustannusten kattamiseksi kantaa järjestämästään jätehuollosta jätemaksua (jätelaki 78 §). Kunta hyväksyy jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan. Jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuullisen suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen (jätelaki 81§). 

Jätemaksu voidaan kohtuullistaa toistaiseksi mikäli asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö ei ole enää kuntonsa puolesta asuin- tai vapaa-ajan käyttöön soveltuva. Kiinteistön varustelutaso (esim. sähkön ja juoksevan veden puute) ei yksinään vaikuta siihen, kuinka asuinkelvottomuutta arvioidaan. HUOM! Muistathan toimittaa hakemuksesi liitteeksi todisteen kun haet kohtuullistamista sen takia, että kiinteistö on asuinkelvoton! Todisteeksi käy valokuvat kiinteistöstä (mieluusti ulko- ja sisäpuolelta), tai ulkopuolisen rakennusalan asiantuntijan lausunto (esim. kiinteistönvälittäjä tai rakennustarkastaja).

Kiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa myös määräajaksi, jos kiinteistöä ei käytetä haltijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat asukkaan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito, kiinteistön myynti, kiinteistön rakentaminen/remontointi tai perinnönjako. 

Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, että kiinteistöllä ei asuta eikä sitä käytetä.

Vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö eivät ole kohtuullistamisperusteita.

Sähköisen hakemuksen tiedot välitetään automaattisesti hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. 

Mikäli ette tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme teitä täyttämään paperihakemuksen tai lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä, ettei tietoa tahdota välittää hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle.

 

Kiinteistön omistajan tiedot

Kiinteistön omistajan nimi *

Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa)

Kiinteistön omistajan katuosoite *

Postinumero *

Toimipaikka *

Kiinteistön tiedot

Katuosoite kiinteistöön, jota hakemus koskee *

Postinumero ja -toimipaikka *

Kiinteistötunnus *

Rakennustyyppi *


Jätemaksujen kohtuullistaminen

Perustelut ja lisätietoja *


Allekirjoitus

Aika
24.10.2017

Paikka *

Puhelin *

Sähköpostiosoite

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista