Jätelautakunnan kustannukset 2016

 

Henkilöstökuluilla katetaan jätehuoltopäällikön ja jätehuoltosuunnittelijan palkkauksesta muodostuvat kokonaiskulut sekä jätelautakunnan kokouskulut ja muut henkilöstösivukulut.

Ostopalveluihin kuuluu toimistosihteerin palkkakulut, jätehuoltorekisterin ohjelmistokulut ja jätepoliittisen ohjelmatyön tekemisestä aiheutuvat kulut.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -osio pitää sisällään jätelautakunnan toimistokulut ja – tarvikkeet.

Muihin kuluihin kuuluu jätelautakunnan vuokrakulut ja satunnaiset muut kulut, kuten yhteiskuljetusten järjestäminen jätelautakunnan kokouksiin.